Så gör du när du fyller i Livsarkivet

Livsarkivet börjar med sidan Om jag blir allvarligt sjuk som är ett stöd om du mitt i livet skulle bli beroende av andra människors vård och omsorg. T ex om du drabbas av sjukdom eller olycka. För att underlätta för dem och göra livet så bra som möjligt kan du här lämna värdefulla upplysningar om dig själv.

Därefter kommer sidan Mina dokument. Där lämnar du information om det finns testamente och andra viktiga handlingar, försäkringar mm.

Sedan kommer Mina önskemål som handlar om hur du vill ha din begravning. På sidan Det praktiska, efterlevande berättar du om du har valt någon speciell begravningsbyrå och vilka efterlevande som du vill ska ordna din begravning och se till att ditt Livsarkiv efterlevs. Här är det mycket viktigt att du anger vilka efterlevande som ska kontaktas. Därefter berättar du hur du ställer dig till organdonation och obduktion.

Du behöver självklart inte fylla i allt på en gång utan du kan logga in när du vill och komplettera. Glöm inte att spara längst ner på sidan varje gång du har varit inne i Livsarkivet och gjort en ändring. Om du spenderar lång tid inne i Livsarkivet är det bra om du sparar då och då för säkerhets skull.

Vägledning

Många förknippar Livsarkivet med att endast fylla i uppgifter om hur man vill ha sin begravning. Vi tycker att du ska ta chansen att ge dina anhöriga vägledning om vilka viktiga dokument du har, vilka försäkringar som finns och inte minst fylla i uppgifter om hur du vill ha det om du skulle bli så allvarligt sjuk att du varken kan meddela dig själv eller bo kvar hemma.

Ladda ner broschyren Vägledning Livsarkivet om du vill ha hjälp och råd att fylla i ditt Livsarkiv >>

BankID

Du behöver BankID för att fylla i ett Livsarkiv på nätet. Om du inte har BankID på din mobiltelefon eller på din dator så kan du tyvärr av säkerhetsskäl inte använda vår digitala tjänst. Men då kan du: