Förvaring och bevakning

Du svarar på många frågor och gör det enklare för dina efterlevande att ordna det praktiska efter dig.
Det hjälper både begravningsbyrån och de efterlevande att ordna en begravning som du vill ha den. Det sparar tid och gör det enklare. Livsarkivet har varit en gratis tjänst sedan 2010.
Ja, det är viktigt att dina anhöriga vet om det. Det är en trygghet för dem.
I Begravningslagen står det att man ska följa den avlidnes vilja så långt det är möjligt. De efterlevande är de som till sist avgör varje enskild fråga, därför är det viktigt att alltid informera sina efterlevande i livstiden att man fyllt i Livsarkivet.
Nej. Inte om du lämnar in ditt ifyllda Livsarkiv till din närmaste auktoriserade begravningsbyrå. Då tas det om hand precis likadant som när du fyller i det här på hemsidan.
När du fyller i ditt Livsarkiv här på hemsidan så sparas en kopia i Livsarkivets Dokumentbevakning. I och med att du uppger ditt personnummer så samkörs det mot Skatteverket varje vecka. När ett dödsfall registreras som har ett Livsarkiv får SBF och begravningsbyrån en notis om detta och kan kontakta den / de personer du uppgett i ditt Livsarkiv. Samma sak gäller om dy fyller i Livsarkivet på papper och lämnar in det till en auktoriserad begravningsbyrå. Då registrerar begravningsbyrån det i Livsarkivets Dokumentbevakning.
SBF:s kansli samt den begravningsbyrå du har valt som ska ordna din begravning.
Om du fyllt i det här på hemsidan är det bara att ändra uppgifterna, det är alltid den senaste versionen som är den gällande. Har du fyllt i Livsarkivet på papper kan du antingen fylla i ett nytt och lämna in och be att det gamla raderas, eller så gör du en komplettering på ett vanligt papper som du lämnar in till begravningsbyrån.
BankID är säkrare än lösenord, det är endast av den anledningen. Om du redan har ett Livsarkiv men kan inte logga in då du saknar BankID kan enkelt ordna detta via din internetbank. Om du inte har denna möjlighet kontakta Sveriges Begravningsbyråers Förbund på info@livsarkivet.se så ger vi dig instruktioner.
En av de stora fördelarna med Livsarkivet är att det också uttrycker din vilja om du blir så sjuk att du inte kan meddela dig själv. Livsarkivet kan då vara ett stort stöd för anhöriga och vårdpersonal. Det är då extra viktigt att du meddelar anhöriga att du fyllt i ett Livsarkiv samt beställer ett plånbokskort som berättar att du har fyllt i ett Livsarkiv. Plånbokskortet kan du få utan kostnad hos de flesta auktoriserade begravningsbyråerna eller beställa här >>
Det är bara du som kan avgöra vad som är viktigt för dig. Men för dina efterlevande är det väldigt viktigt att veta om du vill kremeras eller jordbegravas. På vilken kyrkogård du vill bli begravd samt vilka efterlevande som ska ordna din begravning och se till att din vilja efterlevs.