Vi använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om säkerhet och sekretess på Livsarkivet.se här >>
Logga ut
SELECT YOUR LANGUAGE

I Livsarkivet sammanställer du sådant som dina nära och kära en dag måste få klarhet i. Gör det nu, så lämnar du dem aldrig med obesvarade frågor. I framtiden kan du när som helst gå in och uppdatera informationen. Vi bevakar dokumentet och ser till att dina anhöriga får det när du inte längre finns eller inte kan meddela dig.

Om jag inte längre kan uttrycka min vilja Livsarkivet kan också vara ett stöd om du mitt i livet skulle bli beroende av andra människors vård och omsorg. T ex om du drabbas av sjukdom eller olycka. För att underlätta för dem och göra livet så bra som möjligt kan du här lämna värdefulla upplysningar om dig själv.

Genom att beskriva dina intressen, vanor och livsstil så ger du en vägledning för anhöriga och vårdpersonal för att skapa en miljö som vi trivs i om du inte själv kan uttrycka din vilja.

Samla dina viktiga dokument som till exempel samboavtal, äktenskapsförord, testamente, försäkringsbrev och gravbrev tillsammans med ditt Livsarkiv. Du kan enkelt skriva ut ditt Livsarkiv när du är klar. Förvara Livsarkivet så att dina efterlevande lätt hittar det när det behövs. Som en extra trygghet bevakar vi ditt Livsarkiv när du har fyllt i det här på hemsidan. Tjänsten heter Dokumentbevakning och sker automatiskt och utan kostnad. Syftet är att det alltid ska komma fram så snart SBF eller begravningsbyrån nås av meddelandet om ditt dödsfall. Livsarkiv bevakas kostnadsfritt. Du kan också mot en avgift förvara och bevaka testamenten, gåvobrev och andra viktiga handlingar i Livsarkivets dokumentbevakning som de auktoriserade begravningsbyråerna tillhandahåller. Ditt Livsarkiv registreras på ditt personnummer så oavsett var i landet du bor så kan vi alltid se till att ditt Livsarkiv kommer fram den dag det behövs.

Läs mer om säker dokumentbevakning >>

Lägg till url

Vi behöver alla ta ett sista avsked för att lättare kunna gå vidare i det egna livet. En begravning bör spegla den avlidne och kan därför nästan inte bli för personlig.

Det finns ett stort antal kistor och urnor att välja på. Har du speciella önskemål beskriv dem nedan. Blommor är ett viktigt inslag i begravningen. Ett intresse i livet kan smyga sig in bland blommorna. Ett metspö, trädgårdsredskap som vattenkanna och planteringsspade, en fiol. Det är bara fantasin som sätter gränser.

?

Att du väljer vilken kyrkogård du vill begravas på kan vara viktigt för många anhöriga. Därför ber vi dig tänka över och fylla i din önskan.

Annonsering är en viktig sed. Det sker idag både i tidningen och på Internet för att nå maximal spridning.

Välj fil

Antalet donationer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ till alla de patienter som väntar på en transplantation. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa. Numera går det att transplantera organ som njure, lever, hjärta, lunga och bukspottskörtel. Det går även att transplantera vävnader som hud, hornhinna, hjärtklaff och benvävnad. En förutsättning för transplantation är att det finns människor som vill donera sina organ och vävnader efter sin död. Du kan ge uttryck för din vilja genom att anmäla dig till donationsregistret och/eller fylla i ett donationskort. Anmäl dig till donations- registret på www.livsviktigt.se eller ring till donationslinjen 020 - 77 11 77. Många har redan klart för sig hur de ställer sig till organdonation. För att se till att detta önskemål efterlevs den dag du går bort bör dina anhöriga informeras. Detsamma gäller obduktion, även om det i vissa fall inte går att välja bort.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) finns bestämmelser ”om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling”. Om jag drabbas av olycksfall, blir obotligt sjuk eller av andra orsaker inte kan ge min vilja tillkänna skall läkare och annan sjukvårdspersonal handla med utgångspunkt från min bestämda vilja, som jag har uttryckt i mitt Livsslutsdirektiv, www.rtvd.nu.

Livsarkivet har nu sparats automatiskt och förvaras säkert så att det hittas den dagen då det behövs. Det senaste Livsarkivet är det som automatiskt sparas i Livsarkivets Dokumentbevakning. Glöm inte att informera dina anhöriga att du fyllt i ett Livsarkiv och spara gärna en kopia bland dina viktiga handlingar

SKRIV UT
LADDA NER

Anna Andersson
Storgatan 1A
123 45 Storstad
Telefon: 012-345 67 89
E-post: anna@andersson.se
Lösenord: xxxxxxxxx

Jag vill radera mitt konto och ta bort alla Livsarkiv. Jag är medveten om att tjänsten med bevakning av mina önskemål via Livsarkivet då helt upphör.

Radera